Afhentning af afdøde

Begravelses Service hjælper med at afhente afdøde og bringe personen til kapellet, inden afskedsceremonien finder sted. Nogle pårørende foretrækker, at det bliver gjort med det samme, mens andre har brug for mere tid. Herunder finder du information om, hvordan det gøres alt efter, hvor dødsfaldet sker.

Plejehjem og hospice

Når et menneske dør, skal en læge tilse afdøde og skrive en dødsattest. Dette foregår normalt 6-12 timer efter personen er død. Hvis dødsfaldet er sket på et plejehjem eller hospice, tilkaldes lægen af personalet. Afdøde flyttes ikke fra sit værelse, før lægen har været på besøg.

Når lægen har skrevet dødsattesten, kan vi hente afdøde.

Vi lægger afdøde i kisten på plejehjemmet/hospice og kører derfra til kapel, hvor kisten opbevares indtil ceremonien.

Nogle vil gerne være til stede ved afhentningen, mens andre foretrækker, at vi sørger for dette.

I er som pårørende altid velkomne til at være til stede.

Hospital

På samme vis som plejehjem og hospice skal en læge tilse afdøde og skrive en dødsattest. Dette sker som regel efter 6-12 timer efter, personen er død. Hvis dødsfaldet sker på et hospital, bliver lægen tilkaldt af personalet. Når lægen har skrevet dødsattesten, flyttes afdøde til hospitalets kapel, hvor han/hun kan være indtil, vi har aftalt hvad der ske i forbindelse med begravelsen.

Dødsfald i hjemmet

Hvis dødsfaldet sker i hjemmet, er det pårørende selv, der skal tilkalde læge, via enten 112 eller vagtlæge via 1813. Herfra vurderes det, om det er afdødes egen læge eller lægevagten, der kommer og skriver dødsattesten. Det er en god ide af kontakte os samtidig med, at I kontakter lægen, således at vi kan komme ud til jer hurtigst muligt i forbindelse med lægens besøg.

Når lægen har skrevet dødsattesten kan vi komme ud og hente afdøde. I de fleste tilfælde henter vi på en båre og kører til vores kapel, hvor afdøde bliver lagt i kiste. Kisten med afdøde kan blive i vores kapel, indtil vi sammen har planlagt forløbet for begravelsen.

At se den afdøde

I forbindelse med afhentningen kan I altid vælge, om I gerne vil være med, således at I kan se afdøde i kisten og måske lægge “en sidste hilsen” med i kisten – det kan være et brev, billeder og tegninger fra børn og børnebørn. Vi sørger for, at afdøde iklædes og gøres i stand i denne forbindelse. Det er jeres valg, om I ønsker at se afdøde i kisten eller ej. Hvis I ikke har behov for at deltage ved ilægningen i kisten, sørger vi for dette.

Vi sørger for kistetransporten igennem forløbet. Typisk vil kisten skulle køres fra hospital eller plejehjem til et kapel indtil ceremonien. Fra kapellet til stedet for ceremonien og til sidst til krematorie eller kirkegård.