Hjælp ved dødsfald

Mange mennesker er ikke forberedt på et dødsfald.

Afhængigt af hvor dødsfaldet er sket, skal der tages hånd om praktiske opgaver i forbindelse med dødsfaldet, og afdøde skal hentes fra dødsstedet. Afhængig af hvor dette er sket, foregår det på forskellige måder.

Du kan ringe til os døgnet rundt – alle dage.

Vi kan hjælpe dig hurtigt og trygt

Når vi mister en person tæt på, sker der mange ting i vores liv. Tiden lige efter dødsfaldet er præget af sorg og savn. Der opstår mange spørgsmål, ligesom der opstår en række praktiske opgaver, du som pårørende skal tage stilling til på forholdsvis kort tid.

For mange mennesker er det vigtigt at få hjælp til de mange opgaver, der melder sig.

Vi hjælper dig med planlægningen og forberedelsen af den kommende begravelse med fokus på dine individuelle ønsker og behov. Vi har lang erfaring og et indgående lokalkendskab, så vi kan hjælpe dig bedst muligt til at træffe de rigtige valg i forbindelse med hvordan begravelsen skal planlægges.