Begravelseshjælp

Efterladte kan ansøge om begravelseshjælp, når en person, der har ret til dansk sygesikring, dør og skal begraves eller bisættes. Men størrelsen afhænger blandt andet af afdødes formue. Herunder kan du se, om du har ret til begravelseshjælp.

En støtteordning til de pårørende ifm. et dødsfald

Begravelseshjælpens størrelse afhænger af afdødes alder, familieforhold, formue og evt. ægtefælles formue. Begravelseshjælpen udbetales som et engangsbeløb, du ikke skal betale skat af, og den er et økonomisk bidrag til kiste, urne eller bedemand etc.

Hvis afdøde var 18 år eller mere, kan du højst få 11.400 kr. (2020) i begravelseshjælp.

Begravelseshjælpen afhænger af afdødes formue: 

Hvis afdøde efterlader sig børn under 18 år eller en ægtefælle, nedsættes begravelseshjælpen, hvis afdødes eller ægtefællernes samlede formue på dagen for dødsfaldet overstiger 37.500 kr. Er afdødes eller ægtefællernes samlede formue over 48.700 kr., bortfalder begravelseshjælpen helt.

Hvis afdøde hverken efterlader sig børn under 18 år eller en ægtefælle, nedsættes begravelseshjælpen, hvis afdødes formue overstiger 18.800 kr. Er afdødes formue over 30.000 kr., bortfalder begravelseshjælpen helt.

I formuen indgår fx:

  • Indestående i banken
  • Pantebreve og kursværdi af obligationer og aktier
  • Kontanter
  • Ejendomsværdi
  • Værdi af andele i andelsboligforeninger
  • Anparter og investeringsbeviser
  • Engangsudbetalinger som følge af dødsfaldet

Hvis afdøde var født før 1. april 1957

Hvis afdøde var født før 1. april 1957, kan du få mindst 1.050 kr. i begravelseshjælp, uanset formue. Dette beløb kaldes for minimumsbeløbet. Hvis du kun ønsker at søge om minimumsbeløbet, skal du ikke oplyse Udbetaling Danmark om evt. formue.

Hvis afdøde var under 18 år

Hvis afdøde var under 18 år, er begravelseshjælpen et fast beløb. Det gælder også børn, som er dødfødte. Beløbet er 9.550 kr. (2020).