Hvordan skal afskedsceremonien foregå?

Som pårørende kan du være med til at præge begravelsen eller bisættelsen. Mange ceremonier bærer et personligt aftryk, som reflekterer afdødes liv, og flere er begyndt at arrangere unikke afskedsceremonier.

Se hvilke muligheder, du som pårørende har for at gøre begravelsen eller bisættelsen så mindeværdig som muligt her.

En begravelse skal være et minde for livet…

Det lyder paradoksalt, men det er så vigtigt, at I som efterladte står tilbage med følelsen af: Ja, vi gjorde det så godt som overhovedet muligt, og i overensstemmelse med både afdødes og vore egne ønsker. For en begravelse kan ikke gøres om. 

Som efterladt skal du tilgodese både den afdødes ønsker og familiens egne. Som pårørende har du lige så stort behov for en ordentlig begravelse uanset ens religion eller livssyn.

Afskedsceremonien foregår ofte inden for 1-2 uger efter dødsfaldet men kan også udskydes, såfremt der er brug det det. Det kan for eksempel være i forbindelse med at Afskedsceremonien planlægges af de efterladte og foregår i for eksempel kirke eller kapel.

Det personlige udtryk

Uanset hvilken måde, I tager afsked på, vil musik, digte, breve, personlige taler og billeder/videoindslag bidrage til at sætte et unikt og personligt præg på ceremonien.

Tegninger fra børn og børnebørn, dekoration af kisten og urnen er alle ting, der kan gøres før, under eller efter ceremonien. Dekoration af kisten kan være smukke blomster i yndlingsfarverne eller måske farverne fra “favoritholdet” igennem livet.

Begraves eller brændes

Overordnet skal du som pårørende tage stilling til, om afdøde skal brændes (kremeres) eller begraves (jordfæstes). Hvis afdøde selv har taget stilling, følges dette ønske. Hvis ikke, er det dig som pårørende, der skal træffe denne beslutning på afdødes vegne. Langt størstedelen i Danmark bliver i dag brændt.

Ceremoni i Folkekirken

Ceremonien foregår i kirken eller kapellet med en præst fra Folkekirken. Ved en ceremoni i Folkekirken møder du præsten, og I finder sammen salmer og sange, der skal synges. Du vælger ligeledes, hvilket indhold du gerne vil have med i præstens tale for afdøde.

Du kan læse mere om Folkekirken her.

Begravelse uden kirke

Begravelsen er fri for religion, når du vælger at flytte ceremonien ud af kirken. Der er således ikke de samme rammer at tage hensyn til, når det for eksempel gælder valg af sted.

Det kan foregå fra forsamlingshuse, kapeller, i naturen eller hjemme. Der er meget få grænser for, hvad der kan lade sig gøre – grundreglen er blot at ceremonien foregår “ugeneret”.

Ceremonien kan både holdes med kisten eller urnen – eller helt uden, blot som en mindehøjtidelighed, hvor I samler venner og familie og fejrer den afdødes liv. 

Vores dygtige ceremoniledere hjælper jer med at sammensætte og lede jeres personlige afsked.

I bestemmer selv indholdet til ceremonien. Det kan være taler, læsning af digte, musik, sang, foto- og videoindslag, eller jeres eget ritual.

Begravelses service har mange gode samarbejder med stemningsfulde steder, der kan danne rammerne om jeres ceremoni. Vi har også ideer og inspiration til ceremonien, der gør, at begravelsen bliver et positiv minde for livet.

Læs mere her

Ceremoni i andet trossamfund

Der er mange forskellige trossamfund i Danmark. Ceremonien kan derfor også foregå i regi af et andet trossamfund, som afdøde har tilhørt. Her foregår ceremonien også under ledelse af en præst eller repræsentant fra trossamfundet.

Planlægning af begravelsen foregår i tæt samarbejde med en repræsentant for trossamfundet.

Ingen ceremoni/direkte kremering

Det er også muligt at lave en begravelse uden ceremoni. Afdøde vil i dette tilfælde blive kørt direkte til krematoriet. Når kisten er brændt, kan urnen nedsættes i gravstedet, eller asken kan spredes over havet.

Planlægningsmøde

I forbindelse med dødsfaldet afholder vi sammen et planlægningsmøde, hvor vi kan lære jer at kende, så vi bedst muligt kan hjælpe jer med at arrangere netop den begravelse, I ønsker.

Vi har døgnservice, hvilket betyder at du kan ringe til os, når du har brug det, enten ved akut behov i forbindelse med et dødsfald, eller hvis du vil aftale et planlægningsmøde.

Begravelsen planlægges under hensyntagen til afdødes og jeres ønsker til forløbet. Hvis afdøde har udfyldt Min sidste vilje, tager vi sammen udgangspunkt i ønsker herfra. Hvis ikke afdøde har givet udtryk for sine ønsker til begravelsen, er det jer som pårørende, der skal tage beslutning om, hvordan begravelsen skal foregå. Denne planlægning foregår ved et indledende møde, enten hos os eller hos jer. Vi kan også sammen planlægge forløbet online via vores hjemmeside.