Glimt

Vi er individuelle i livet. Herunder kan du læse nogle glimt af historier og oplevelser, vi har haft med familier, vi har assisteret.
Alle mennesker er forskellige – og det skal deres begravelse og bisættelse også være – Vi har samlet nogle af de historier og oplevelser vi har haft sammen med de familier, som vi assisteret igennem tiden. Historierne er anonyme og ment som inspiration for nogle af de muligheder, der er for at skabe en mindeværdig afsked.

“Vi sagde farvel til vores Morfar i kapellet i efteråret. Morfar ville ikke ikke i kirken og bad om en “stille afsked”. Morten (barnebarn) ville meget gerne med og sige farvel til Morfar og give ham en tegning. Vores bedemand foreslog at Morten tegnede sin tegning på Morfars kiste, som jo ville være et “fint rent lærred” til dekorationat lave en fn tegning. Vi havde slet ikke tænkt tanken! Vi er SÅ glade for at vi fik den mulighed, da endte med at blive smuk og meget personlig afsked med Morfar, da ikke bare Morten fik lavet en fin tegning, men vi alle endte med at skrive et lille farvel til vores allesammens Morfar.”

– Bettina, København

“Vores far sagde altid; når jeg skal herfra skal det være i mine waders…. Da vi besøgte Begravelses Service havde vi en god lang snak om vores far, da vi skulle arrangere hans bisættelse. Vores bedemand rundede mødet af med “hvornår skal jeg så komme forbi og hente jeres fars waders?” Vi var faktisk forbløffet over at far “måtte” få dem på, på hans sidste rejse… Vi har altid grinet af det sammen med vores far, men egentlig aldrig troet at det kunne lade sig gøre – det var derfor dejligt befriende at bedemanden sagde “Jamen – selvfølgelig skal jeres far da han sin waders på! Det har I jo nærmest lovet ham… Så far kom herfra i waders!”

– Søren, Hellerup

“Vi sagde farvel i kolonihaven – et dødsfald kommer på alle tidspunkter af døgnet. Annes krop gav op, efter lang tids sygdom en sen lørdag aften i kolonihaven. Det var Annes eget valg at dø i familiens kolonihave. Hun var derfor kommet hjem efter lang tid på hospitalet. Vi blev kontaktet af Annes datter, sent lørdag aften, således at Anne kunne blive lagt i kiste og køres til kapellet. Hele familien var samlet om Anne i den lille kolonihave. Det lille havehus var omgivet af fuldstændig mørke da vi ankom. Vi blev enige med familien om tænde faklerne i haven, således at vi kunne lægge Anne kisten og familien kunne følge Anne til bilen. Familien endte således med at stå samlet om Annes kiste i lyset og varmen fra faklerne en mørk og kold novembernat.”

“Vi aftalte at mødes nogle dage senere således at familien kunne tage stilling til bisættelsen. Familien kontaktede os allerede dagen efter – De var alle enige om at natten i kolonihaven skulle være det sidste farvel med Anne – da intet kunne være mere i Annes ånd.”

“Tænd et lys – selvom afdøde har fravalgt kirken i forbindelse med sin begravelse bisættelse er det vigtigt at få sat et ordenligt punktum. I kirken har vi begravelsesritualet, som er “bekendt”, selvom vi måske ikke har været igennem et dødsfald. Vi ved at en præst foretager ritualet, vi kender omgivelserne og vi et indre billede af kisten, kirken, blomsterne og rustvognen – Vi kender det afsluttende ritual hvor præsten lægger jord på kisten. Ritualer og ceremonier er gode når vi sørger – de hjælper med at skabe tryghed og trøst. Mange vil ikke kunne huske talen fra præsten efter noget tid, men vil kunne huske jordpåkastelsen og “billedet” rustvognen af rustvognen der køre med kisten fra kirken. Disse billeder skaber minder…”

“Når vi flytter afskedsceremonien ud af kirken, skal vi selv skabe disse billeder og minder. Når vi assisterer en familie en familie med en begravelse bisættelse uden præst og kirke, hjælper vi med at skabe nogle trygge rammer at afsked i. En ceremoni kan bestå af mange forskellige ting: Taler, læsning af breve og digte, musik og sang. I kan vælge selv at lave rammerne for dagen, eller I kan få hjælp fra en ceremonileder, der leder jer igennem bisættelsen begravelsen. Når vi afholder en ceremoni for en familie, foreslår vi at runde afskedsceremonien af med “lysritualet”.”

“Vi starter ceremonien med at tænde et lys for den afdøde. Lyset brænder på kisten under hele ceremonien. Når vi nærmer os afslutningen, inviteres alle gæsterne op til kisten, hvor de hver især tænder et lille lys, i flammen fra afdødes lys. Alle de små lys sættes på kistens låg inden vi forlader kisten for sidste gang. På den måde får alle gæster lov til at sige ordentligt farvel og kisten forlades i et varmt og oplyst rum. – Et lyst og positivt minde, du som pårørende kan tage med dig fra afskeden.”

“Mit køkken er min kirke… Sådan har Christian altid sagt! Og Christians køkken har altid være åbent for gæster og hyggelige stunder, fra middagsselskaber med fest og musik til morgenhygge med avisen og varm kaffe bag de morgenduggede ruder. Det sagde jo alt om Christian… Og derfor blev der også taget afsked med Christian i køkkenet! En afsked med masser af gæster, musik og mad – ganske som når Christian selv inviterede indenfor. Da alle gæster havde sagt ordentligt farvel, blev Christians kiste båret igennem haven til bilen, fulgt af “When the Saints go Marchin’” fra hans gamle orkester – en meget stemningsfuld dag.”