Præst eller Ceremonileder

Som efterladt skal man tilgodese både den afdødes ønsker og familiens egne. Som pårørende har man lige så stort behov for en ordentlig begravelse, uanset den døde var medlem af Folkekirken eller ej.

En begravelse skal være et minde for livet…

Det lyder paradoksalt, men det er så vigtigt, at I som efterladte, står tilbage med følelsen af: Ja, vi gjorde det så godt som overhovedet muligt og i overensstemmelse med både afdødes og vore egne ønsker. For en begravelse kan ikke gøres om. 

Begravelsen / bisættelsen forestås en præst

Hvis afdøde var medlem af Folkekirken og har ønsket en begravelse eller bisættelse ved en præst (gejstlig medvirken), arrangerer din bedemand mødet mellem dig og præsten.

Når en præst forestår begravelsen, foregår dette som oftest fra en kirke eller et kapel på en kirkegård eller krematorium.

Ved mødet med præsten, fortæller du som pårørende om afdøde, således at præsten kan forfatte en tale, som læses op i kirken/kapellet under begravelsen. Udover talen vælges normalt 3-4 salmer fra salmebogen. Præsten vil være behjælpelig med at vælge disse, såfremt I ikke kender salmerne så godt.

Præsten forestår begravelsesritualet kirken, som varer ca. 30 minutter. Ved en bisættelse (hvor kisten efterfølgende skal brændes) rundes ritualet af med at præsten kaster jord på kisten (jordpåkastelse), hvorefter følget tager afsked med den afdøde, enten i kirken, eller ved at bære kisten til rustvognen, som venter uden for kirken.

Begravelsen / bisættelsen ledes af en ceremonileder

Hvis afdøde ikke var medlem af Folkekirken, eller har ytret ønske om at der ikke skal være en præst til stede ved begravelsen, kan I vælge at lade vores ceremonileder, leder jer igennem afskedsceremonien.

En afskedsceremoni udenfor Folkekirken (Begravelse uden kirke / Borgerlig begravelse/bisættelse) foregår typisk i et kapel, forsamlingshus eller udendørs. Der er ikke som i Folkekirken et fast ritual og I kan derfor selv vælge hvordan ceremonien skal forløbe.

Vi sørger for – i samarbejde med de efterladte – at ceremonien på værdig vis kommer til at afspejle både den afdøde og de efterladtes vilje og ønsker og vi tager ansvar for ceremonien fra A-Z.

Du kan læse mere om begravelse uden kirke her.