Valg af gravsted

I dag findes der mange forskellige typer af gravsteder, og som pårørende skal du tage stilling til, hvor afdøde skal hvile. Mange synes, det er naturligt at have en grav at besøge, især i højtiderne, mens andre ikke har samme behov.

Herunder kan du se dine muligheder.

Traditionelt gravsted, fællesgrav eller ”De Ukendtes Grav”?

Hvis der ikke foreligger et ønske fra afdøde selv, skal du som pårørende bestemme, hvor vedkommende skal lægges til hvile. 

Overordnet set er der to typer gravsteder: et kendt- og anonymt gravsted.

Et anonymt gravsted omtales ofte som “De ukendtes grav” eller ”askefællesgrav”. Gravsteder kan også opdeles i eksempelvis traditionelt gravsted, urnegravsted eller fællesgrav. 

Traditionelt gravsted

Et gravsted med egen, individuel afgrænsning, plantning og valg af gravsten. Der er typisk plads til nedsættelse af flere urner eller kister i denne type gravsted.

Fællesgrav

Et gravsted i et fælles græs anlæg, der vedligeholdes af kirkegården. På kirkegårde er der mulighed for at placere en liggesten på graven ved en fællesgrav. Der er ofte plads til 2 urne i denne type gravsted.

Urnegravsted

Et urnegravsted er i princippet det samme som et kistegravsted, hvor du har et afgrænset areal, typisk indrammet af sten eller hæk. Et urnegravsted er et areal på minimum ½m2. Urnegravsted benyttes i forbindelse med bisættelse, hvor den afdøde sættes i jorden efter kremeringen. Kontakt BSE Begravelses Service og hør nærmere omkring urnegravsted.

Fælles for de kendte gravsteder er, at du som pårørende kan deltage/overvære kiste- eller urnenedsættelsen efter afskedsceremonien. Et kendt gravsted erhverves for minimum 10 år for en urne og minimum 20 år for en kiste. Når den 5-årige eller 10-årige periode er gået, kan gravstedet forlænges for en ny periode.

“De Ukendtes Grav”

De Ukendtes Grav bruges ofte som betegnelse for et anonymt gravsted. De fleste kirkegårde kalder i dag ”De Ukendtes Grav” for “Aaskefællesgrav” eller anonym urnefællesgrav.

En plads i en anonym fællesgrav betyder, at du som pårørende ikke får oplyst, hvor i kirkegårdens fællesareal urnen nedsættes. Ligeledes er det ikke muligt at deltage ved urnenedsættelsen, da begravelser og bisættelser ved ”De Ukendtes Grav” foregår anonymt.

Der er muligheder for alternative ceremoniløsninger i forbindelse med bisættelser. Læs mere her.